Kroppsøving

KROPPSØVING

✿ FORMÅL

 

 

 

Gi elevene naturopplevelser og innsikt i å nytte naturen til idrett og friluftsliv på en miljøvennlig måte.

Opplæringa i faget skal medvirke til at elevene opplever glede, inspirasjon og selvforståelse ved å være i bevegelse og samarbeide med andre.

✿ FRILUFTSAKTIVITETER

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Planlegge å gjennomføre friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold.

 

Dette skjer på leirskolen:

Praktisk undervisning ved og i de ulike farkostene. Lærer teknikker for å ro, padle kajakk, og for de som ønsker det, seiling.

Farer ved nedkjøling og livredning, atferd ved kantring av fartøy foregår inne. Noen forhåndsregler gjennomgås ved fartøyene. Lokal fisker forteller om ulykker.

✿ ORIENTERING

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng.

 

Dette skjer på leirskolen:

Opplæringen starter inne etterfulgt av praktiske oppgaver ute.

✿ OVERNATTINGSTUR

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Planlegge og gjennomføre overnattingstur.

 

Dette skjer på leirskolen:

Overnatte i lavvo. (Frivillig.)

© Frøya Havleirskole 2017