Kunst og håndverk

KUNST OG HÅNDVERK

FORMÅL

 

 

 

Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag.

FRA IDE TIL KUNSTVERK

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av

materialer, form , farge og funksjon.

 

Dette skjer på leirskolen:

Lage drager. (Reserveløsning hvis mye dårlig vær.)

Dragene lages etter tegning. Fly dragene for å kjenne på vindkreftene og fordi det er morsomt.

UTSTILLINGER

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

 

Dette skjer på leirskolen:

Lage en land-art-installasjon ute i fjæra.

TEKNIKKER

 

 

 

Kompetansemål i faget:

Bruke ulike sammenføyningsteknikker.

 

Dette skjer på leirskolen:

Opplæring og trening i lavvo. Lærer halvstikk og pålestikk. Knutene brukes når båtene fortøyes.

 

 

© Frøya Havleirskole 2017