Musikk

 

MUSIKK

FORMÅL

 

 

Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger.

 

 

MUSIKERE

 

 

Kompetansemål i faget:

Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår.

 

Dette skjer på leirskolen:

Elevene skal gruppevis framføre et eget-produsert stykke over et gitt tema. Team kan være lyder, instrumenter hentet fra naturen, eller hendelser fra Sula.

 

KOMPONERE

 

 

Kompetansemål i faget:

Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske , melodiske og harmoniske mønstre. Lage egne komposisjoner.

 

Dette skjer på leirskolen:

Elevene skal bruke rytme-instrumenter de finner ute i naturen. (Steiner, pinner, skjell etc) Ved hjelp av disse, og sin egen stemme, som også skal hentes fra sitt opphav i miljøet her ute (bølgeskvulp, fuglelåter, lyden av vind, motorbåt etc), skal de komponere et stykke som framføres.

 

 

© Frøya Havleirskole 2017