For foresatte

For foresatte

 

 

Som foresatte er dere hjertelig velkommen til å delta hele uken.

Pris med enerom og kost for hele uken er kr. 1.800.

Ring oss på telefon: 405 52 484 eller

send oss en email på: post@froyahavleirskole.no

© Frøya Havleirskole 2017