For læreren

For læreren

 

Fordeling oppgaver

 

 

 

Skjema for refusjonsgaranti

 

Alle kommuner får tilskudd til dekking av deler av leirskoleopphold. Det gis statstilskudd til leirskoleopplæring for klasser som ikke har vært på leirskole tidligere. Last ned skjema for refusjonsgaranti og returner det til oss enten pr. brev eller e-post.

 

 

Priser/betaling

 

Pris 2013 pr. elev kr. 1.800. For hver 22 elev medfølger en lærer/ledsager gratis. Ved inngåelse av bindende avtale i 2013, vil leirskolen garantere prisen på kr. 1.800 i 3 år.

 

Vi har ikke ordning med depositum, men sender faktura etter avsluttet leirskoleopphold.

 

 

 

 

Forsikring/ Kveldsundervisning

 

Ordensregler

 

 

 • Møt frem i tide til undervisning og måltider. Hver elev må selv lage nistepakke ved frokost.
 • Nistepause midt på dagen, hver dag.
 • To elever fra hver klasse møter frem til kjøkkentjeneste. De første minuttene av middagen brukes til fellesbeskjeder, og middagen blir derfor ikke servert før alle er tilstede.
 • To elever fra hver klasse har båttilsyn hver dag. Annen utetjeneste etter nærmere avtale.
 • Når mange spiser sammen har det lett for å bli støyende, om en ikke passer på.
 • Snakk alminnelig lavt og beveg dere rolig i matsalen.
 • Det er ikke tillatt å løpe inne i fellesrom og korridorer.
 • Alle skal være inne og på sitt eget rom/korridor klokken 22.30.
 • Det er ikke tillatt å røyke i bygningene eller i båtene.
 • Rusmidler er forbudt.
 • Rullebrett/rulleskøyter er ikke tillatt, og kniv skal brukes med varsomhet.
 • Unngå unødig hyl og skrik på sjøen, fordi det er lytt og skrik kan lett oppfattes som om det holder på å skje en ulykke. Av samme grunn er det ikke tillatt å bade fra småbåter/seilbåter/kajakker. Bading kan bare finne sted når det er tilsyn og klasselærer tillater det. Vester skal brukes i båtene og ved sjøkanten/brygger.
 • Kassettspiller er bare tillatt å bruke på rommet eller i fellesrom etter avtale med de andre. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å gå ut av rommet sitt med iPod, walkman eller discman.
 • Mobiltelefon er ikke tillatt.
 • Hold orden på rommet, slik at eiendeler ikke «flyter» og blandes med andre. Heng vått tøy til
 • tørk på badet eller i tørkerom. Hold det ryddig i fellesrom og korridorer, og far varsom frem så
 • ikke bygninger og utstyr tar skade.
 • Når dere forlater rommene for en periode, så lås døren og steng vinduene for å holde uvedkommende borte.
 • Det er ikke lov å invitere lokale ungdommer inn. Pass på penger og verdisaker.
 • Gå ikke utenfor leirskoleområdet uten tillatelse fra klasselæreren.
 • Leirskolen ligger i tettbygd strøk. Vis hensyn til naboene. Husk på å være alminnelig hjelpsomme og høflige i forhold til medelever og lokalbefolkningen. Frøya Kommune har undertegnet traktet mot mobbing.
 • Alvorlige brudd på ordensreglene(forsvinning, hærverk og nattebråk) kan medføre hjemsendelse.

 

 

 

 

Hjemsending/ Innkvartering

 

Ukesplan

 

07.30 Vekking

08.30 Frokost. Matpakke smøres til spisepause.

09.00 Rydde rom

09.30 Foremiddagsøkt

11.30 Spisepause

12.00 Ettermiddagsøkt

16.00 Middag

19.30 Kveldsundervisning

20.30 Kveldsmat med oppsummering

21.30 Inne/alle må være inne der de bor

22.30 Ro for natten

 

Ankomstdagen

 

Klassen ankommer Sula 12.50.

Velkomst og presentasjon

Innkvartering

Samling, bli kjent på leirskoleområdet, gennomgang av regler, utdeling av redningsvester.

16.00 Middag

Orientering om uken som kommer

20.30 Kveldsmat

Fritid til kl. 21.30

 

 

Avreisedagen

 

07.30 Vekking

08.30 Frokost. Matpakke smøres

09.00 Rydde rom/pakke for avreise

10.00 Uteaktiviteter

11.30 Spisepause

Avreise Sula kl. 12.50

 

 

© Frøya Havleirskole 2017